PROJEKCE TZB

Vznik projekční kanceláře je datován od r. 2004. Od počátku jsou za cíl kladeny požadavky na vzájemnou koordinaci jednotlivých profesí technického zařízení při výstavbě objektů pro bydlení, rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti i průmyslových objektů. Rozsah své působnosti nadále rozšiřujeme a snažíme se koncovým zákazníkům i architektonickým kancelářím při projektové přípravě svého záměru nabídkou koordinovanou činnost napříč profesemi, které jsou neoddělitelnou součástí každé stavby a zajišťují její spolehlivý provoz a komfort při užívání. Samozřejmostí je využívání moderních trendů a technologií, které jsou pro snížení provozních nákladů nových i rekonstruovaných objektů vždy na prvním místě.

Jedním z faktorů spokojenosti našich zákazníků je především osobitý přístup a od počátku investičního záměru zahájení vzájemné komunikace, ať už konzultaci vhodného řešení energetické koncepce či zpracování energetické studie u složitějších systémů. V případě, že Vás přesvědčíme o tom, že jste v těch správných rukou, až poté k přistoupení zahájení samotného projektu. Uvažujete-li tedy o novém projektu, či snížení energetické náročnosti stávajícího objektu, neváhejte a obraťte se s klidem na nás.


V současné době je pracuje tým v počtu 5-ti staveních inženýrů, specialistů TZB, doplněný o externí spolupracovníky a studenty VUT. 

Odbornost je garantována hlavním projektantem Ing. Jaroslavem Prokešem – autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT autorizace č. 1003988).

 Zajistíme jednotlivé stupně projektové přípravy:

 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • výkon technického dozoru

 Zajišťujeme kompletní projekční práce v oborech:

 • zařízení pro vytápění staveb
 • zařízení pro ochlazování staveb
 • zařízení zdravotně techncikých instalací
 • zařízení vzduchotechniky
 • plynová zařízení

 Další služby:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • Optimalizace návrhu pasivních domů metodikou PHPP 8.5 (2013)

Ve spolupráci s externími spolupracovníky zajišťujeme projekční práce v oborech:

 • Vodohospodářské stavby
 • Zařízení silnoproudé elektroniky a bleskosvody
 • Zařízení slaboproude elektroniky
 • Systémy MaR

Novinky

Zpřísnění požadavků na hodnocení budov dle nové ČSN 73 0540-2:2011

14.11.2011 09:51
    Od měsíce října 2011 platí nová norma „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ s ozn. ČSN 73 0540-2. Touto se nahrazuje norma se stejným označením z 04/2007. Nová...

Bezplatné poradenství v oblasti úspor energií

26.09.2011 21:55
S přicházející novou topnou sezónou, jsme od měsíce října, připravili konzultační hodiny pro všechny, kteří se zamýšlejí nad efektivními způsoby vytápění i možnými úsporami nákladů za energie...

Webové stránky v novém kabátě

28.08.2011 09:32
V srpnu proběhla aktualizace našich webových stránek, vč. úpravy designové podoby. Webová prezentace nyní lépe vystihuje naše zaměření, možnosti a nabídku našich služeb. Webové stránky jsou...

Zelená úsporám – ohlédnutí za stávajícím průběhem

28.08.2011 09:27
V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje...
<< 1 | 2 | 3 | 4

Fotogalerie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>