PROJEKCE TZB

Vznik projekční kanceláře je datován od r. 2004. Od počátku jsou za cíl kladeny požadavky na vzájemnou koordinaci jednotlivých profesí technického zařízení při výstavbě objektů pro bydlení, rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti i průmyslových objektů. Rozsah své působnosti nadále rozšiřujeme a snažíme se koncovým zákazníkům i architektonickým kancelářím při projektové přípravě svého záměru nabídkou koordinovanou činnost napříč profesemi, které jsou neoddělitelnou součástí každé stavby a zajišťují její spolehlivý provoz a komfort při užívání. Samozřejmostí je využívání moderních trendů a technologií, které jsou pro snížení provozních nákladů nových i rekonstruovaných objektů vždy na prvním místě.

Jedním z faktorů spokojenosti našich zákazníků je především osobitý přístup a od počátku investičního záměru zahájení vzájemné komunikace, ať už konzultaci vhodného řešení energetické koncepce či zpracování energetické studie u složitějších systémů. V případě, že Vás přesvědčíme o tom, že jste v těch správných rukou, až poté k přistoupení zahájení samotného projektu. Uvažujete-li tedy o novém projektu, či snížení energetické náročnosti stávajícího objektu, neváhejte a obraťte se s klidem na nás.


V současné době je pracuje tým v počtu 5-ti staveních inženýrů, specialistů TZB, doplněný o externí spolupracovníky a studenty VUT. 

Odbornost je garantována hlavním projektantem Ing. Jaroslavem Prokešem – autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT autorizace č. 1003988).

 Zajistíme jednotlivé stupně projektové přípravy:

 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • výkon technického dozoru

 Zajišťujeme kompletní projekční práce v oborech:

 • zařízení pro vytápění staveb
 • zařízení pro ochlazování staveb
 • zařízení zdravotně techncikých instalací
 • zařízení vzduchotechniky
 • plynová zařízení
 • vodohospodářské stavby

 Další služby:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • Optimalizace návrhu pasivních domů metodikou PHPP 8.5 (2013)

Ve spolupráci s externími spolupracovníky zajišťujeme projekční práce v oborech:

 • Systémy MaR

Novinky

Dotace vs. ekologie naruby

07.01.2012 14:27
Nejen odborná veřejnost je v posledních dnech rozladěna dotačním programem, který vypsalo MŽP pro výměnu kotlů pro spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Na první pohled trefně cílená pomoc...

Aktualizace referencí

02.01.2012 07:32
Byl aktalizován přehled referencí za rok 2011. 

Zpřísnění požadavků na hodnocení budov dle nové ČSN 73 0540-2:2011

14.11.2011 09:51
    Od měsíce října 2011 platí nová norma „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ s ozn. ČSN 73 0540-2. Touto se nahrazuje norma se stejným označením z 04/2007. Nová...

Bezplatné poradenství v oblasti úspor energií

26.09.2011 21:55
S přicházející novou topnou sezónou, jsme od měsíce října, připravili konzultační hodiny pro všechny, kteří se zamýšlejí nad efektivními způsoby vytápění i možnými úsporami nákladů za energie...

Webové stránky v novém kabátě

28.08.2011 09:32
V srpnu proběhla aktualizace našich webových stránek, vč. úpravy designové podoby. Webová prezentace nyní lépe vystihuje naše zaměření, možnosti a nabídku našich služeb. Webové stránky jsou...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Fotogalerie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>