Vzdělávání v oblasti technických zařízení budov

14.06.2012 13:39

Nároky na standardy a technologie používané v oblasti technických zařízení budov se neustále zvyšují, adekvátně k požadavkům investorů a provozovatelů na  komfort vnitřního prostředí, nižší provozní náklady a v neposlední řadě i s ohledem na životní prostředí. Ruku v ruce s vývojem technologií a trendů v této oblasti se rovněž mění i legislativní a normativní požadavky. Tedy správně řečeno se spíše snaží dohánět jejich rychlý vývoj.

Abychom byli schopni nabízet naše služby na nejvyšší úrovni, účastní se členové našeho týmu konferencí, seminářů i firemních prezentací. Z celé řady odborných akcí, které jsme v poslední době navštívili, vyčnívají především konference pořádané Společností pro techniku prostředí (STP), ať už se jednalo o konverenci "Vytápění Třeboň 2011" či "20.konferenci Klimatizace a větrání 2012". Právě na těchto akcích je v mnoha odborných přednáškách shrnuta daná problematika z hlediska návrhu, zkušeností z praxe i připravovaných či nově zaváděných legislativních opatření.

Ve dnech 10-12.července 2012 se v Kroměříži uskuteční konference "Alternativní zdroje energie 2012 s podtitulem Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy".

Hlavními tématy budou: 

  • Solární a nulové domy
  • Solární vytápění a chlazení
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Nízkoenergetické chlazení
  • Mikrokogenerace
  • Spalování biomasy ve zdrojích tepla pro budovy
  • Akumulace energie (teplo, chlad)
  • Kombinované systémy (teplo, chlad)
  • Počítačové simulace pro systémy AZE

Zde je možné shlédnout přehled přihlášených příspěvků (www.azecr.cz/cz/prihlasene-prispevky)

Věříme, že i zde najdeme mnoho užitečných informací, které budeme schopni aplikovat v rámci naší projekční činnosti.