Modernizace plynové kotelny - Brno Koliště

15.03.2014 15:55

Popis:

        Stav plynové kotelny byl po jejím 11-letém provozu naprosto nevyhovující. Značná poruchovost zařízení a nízká účinnost zdroje tepla spojená s    vysokými provozními náklady vedla investora k náhradě stávajícíh plynových kotlů. Původně instalovaný výkon 240 kW - sestávající ze dvou teplovodních koltů o jmenovitém výkonu 120 kW, byl nahrazen novými kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu v regulovaném rozsahu 18,9-80 kW (80/60 °C). Kotelna je zřízena ve velmi stísněném prostoru. Původně plynové spotřebiče odebírali vzduch pro spalování z prostoru kotelny. Nové plynové kotle jsou již v provedení s uzavřenou spalovací komorou, sání vzduchu je provedeno pro každý kotel samostatně z vnějšího prostředí přes fasádu. 

 

Původní stav:

 

Nový stav: