Modernizace VS z pára/voda na horká voda/voda

04.01.2019 11:43

V rámci přelomu jara a léta 2018 jsme připravili projektovou dokumentaci na modernizaci výměníkové stanice v rámci Porodnice - Obilní trh, Brno. Dokumentace zahrnovala kompetní přechod z primárního média, kterým byla středotlaká pára, na horkovodní primární síť. Vzhledem ke specifickému

charakteru objektu a provádění prací na začátku topné sezony, bylo nutno zohlednit i postupné přepojení objektu s minimálním dopadem do jeho provozu. Po celou dobu realizace stavby byl z naší strany prováděn autorský dozor. 

Modernizace VS