Pohled do budoucna i reality na IX.sympoziu GREEN WAY

24.10.2018 16:43

Jako již pravidelně, jsme měli možnost nahlédnout do budoucnosti našeho v oboru v rámci IX. sympozia GREEN WAY. Množství velmi zajímavých přednášek,  setkání s odborníky i kolegy, které zde nerozděluje rivalita a konkurenční prostředí, ale společný zájem podělit se o své zkušenosti. 

Shrnuto a podrženo, dva dny nabíjení informacemi.