Obnovení příjmu žádostí v programu "Zelená úsporám" a problematika záměny technologií schválených projektů

04.04.2012 20:31

Od 1.4.2012 je v programu "Zelená úsporám" obnoveno přijímání žádostí o dotaci v oblasti A, B a C, které žadatelé předložili na krajské pracoviště SFŽP ČR ke kontrole před 29.10.2010. Pozor týká se tak jen těch, kteří mají zalepenou obálku s razítkem  SFŽP ČR. Nejedná se o příjem nových žádostí!

Více informací zde: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1202/prijem-zadosti-o-dotaci-v-obalkach-u-zadatelu/

Dále by měli pozornost věnovat všichni, kteří dokládají realizaci popř. žádají o změnu žádosti.

info zde: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1198/dokladani-realizace-v-programu-zelena-usporam-a-postup-pri-zmene-v-zadosti-o-podporu/

Jako příklad mohu uvést realizaci solárního systému pro přípravu teplé vody a přitápění na RD, který byl dle schváleného projektu a odsouhlasené žádosti se všemi náležitostmi, realizován v říjnu 2011. Výrobce solárního systému, který byl dodáván jako balíček vč. plynového kondenzačního kotle, přestal navržené solární kolektory vyrábět. Bohužel nově vyráběné kolektory dodávané v balíčku výrobce dosahovali 99,5% solárních zisků původně navržených kolektorů. V rámci smlouvy mají žadatelé uvedeno, že při záměně technologie, musí být parametry a úspory min. odpovídající původně navrženým. Z toho důvodu nebylo dané opatření akceptováno a muselo být uvažováno s rozšířením kolektorového pole o 1ks kolektorů. To i přesto, že nová technologie zdaleka překračovala požadované parametry pro splnění podmínek v programu "Zelená úsporám". Bohužel výše zmíněného doplnění 0,5% znamenalo prodražení systému o dalších 22.000,- Kč vč. DPH. Je proto nutné zvážit jakoukoliv záměnu technologie včas, aby celá investice nebyla znehodnocena. V případě řešení problémů se záměnou technologií je možno rovněž problematiku řešit s ombusmanem programu "Zelená úsporám" kontakt zde: http://www.zelenausporam.cz/sekce/475/kontakty/