Reference 2016

06.09.2018 21:14

 

Níže je uveden již jen přehled nejzajímavějších projektů především většího rozsahu. Vedle těchto jsme zpracovali množství projektových dokumentací profesí TZB pro rodinné bydlení v klasickém,  nízkoenergetickém i pasivním standardu výstavby. 

 

Brno – depozitář MZK

 • stupeň PD
  • dokumentace pro stavební povolení
 • profese:   
  • zdravotně technické instalace

Brno - Chrlice – rekonstrukce administrativního objektu

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • plynová zařízení

Brno – Poliklinika Horníkova – rekonstrukce VS

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele
 • profese:   
  • zdravotně technické instalace
  • zařízení pro vytápění staveb
  • MaR

Brno – ZŠ Horníkova – rekonstrukce VS a instalace systému VZT

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele
 • profese:   
  • zařízení vzduchotechniky
  • zařízení pro ochlazování staveb
  • zařízení pro vytápění staveb
  • zdravotně technické instalace
  • MaR

Brno – ZŠ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace tělocvičny, varny a jídelny

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele
 • profese:   
  • vzduchotechnická zařízení

Olbramovice – domov důchodců

 • stupeň PD:
  • dokumentace změny stavby před dokončením
  • dokumentace pro provedení stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • plynová zařízení
  • zařízení vzduchotechniky
  • zdravotně technická zařízení

Moravský Krumlov – Technologické centrum

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb

Modřice – Administrativní objekt a školící středisko

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • zařízení vzduchotechniky
  • zařízení pro ochlazování staveb
  • zdravotně technické instalace

Modřice – Administrativní objekt - nástavba

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • zdravotně technické instalace  

Klíčany u Prahy – Skladovací objekt s administrativním zázemím

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb

Brno - Bystrc – Společenské centrum - rekonstrukce

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • zařízení vzduchotechniky
  • zařízení pro ochlazování staveb
  • zdravotně technické instalace

Kunovice – MŠ Mládežnická – rekonstrukce zdroje tepla a přípravy TV

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb

Korytná – ZŠ – Rekonstrukce

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zdravotně technická zařízení

Jaroměřice nad Rokytnou – Mlékárna – projekt trigenerace

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro realizaci stavby
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • plynová zařízení
  • zařízení pro ochlazování staveb
  • zdravotně technická zařízení

Klečůvka – Komunitní centrum

 • stupeň PD:
  • dokumentace pro stavební povolení
 • profese:   
  • zařízení pro vytápění staveb
  • zařízení vzduchotechniky
  • zdravotně technická zařízení