Webové stránky v novém kabátě

28.08.2011 09:32

V srpnu proběhla aktualizace našich webových stránek, vč. úpravy designové podoby. Webová prezentace nyní lépe vystihuje naše zaměření, možnosti a nabídku našich služeb. Webové stránky jsou vytvořeny v redakčním systému, proto zde najdete aktuality z dění v naší společnosti, oblasti technického zařízení budov – trendy a vývoj, v neposlední řadě rovněž možnosti dotačních titulů pro Vaše investice do obnovitelných zdrojů a dalších technologii pro snížení energetické náročnosti budov.