Zelená úsporám – ohlédnutí za stávajícím průběhem

28.08.2011 09:27

V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech i bytových domech, jsme od roku jeho spuštění v roce 2009 do pozastavení přijímání žádostí v říjnu 2010 jsme připravili celou řadu projektů. Tyto se týkali především instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody, některé i s využitím pro přitápění, instalace zdrojů na biomasu s automatickým i ručním systémem dodávky paliva a tepelných čerpadel. Pro žadatele jsme připravili kompletní projektovou dokumentaci vč. odborného posudku navrhovaného řešení a výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody.

 

Hodnocení v číslech (číslo udává počet projektů vč. odborného posudku a  výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody)

Pro bytové domy

Solární systémy pro přípravu teplé vody (oblast C.3.1):  5

Pro rodinné domy:

Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda (oblast C.1): 1

Instalace popř. výměna zdroje za nízkoemisní zdroj na biomasu (oblast C.1/C.2): 9

Solární systémy pro přípravu teplé vody (oblast C.3.1): 9

Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění  (oblast C.3.2):  4


Program „Zelená úsporám“ je vypsán až do konce roku 2013. V současné době je pouze pozastaveno přijímání žádostí, protože prostředky původně určené pro dotaci jsou již vyčerpány. Dle vyjádření lze předpokládát doplnění dalších prostředků a opetovné spuštěí dotačního programu. Další informace můžete sledovat zde: http//www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/