Novinky

Dotace vs. ekologie naruby

07.01.2012 14:27
Nejen odborná veřejnost je v posledních dnech rozladěna dotačním programem, který vypsalo MŽP pro výměnu kotlů pro spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Na první pohled trefně cílená pomoc nejvíce postiženému kraji z hlediska kvality ovzduší, které je vedle velkých znečišťovatelů i nemalou...

Aktualizace referencí

02.01.2012 07:32
Byl aktalizován přehled referencí za rok 2011. 

Zpřísnění požadavků na hodnocení budov dle nové ČSN 73 0540-2:2011

14.11.2011 09:51
    Od měsíce října 2011 platí nová norma „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ s ozn. ČSN 73 0540-2. Touto se nahrazuje norma se stejným označením z 04/2007. Nová norma upravuje požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla, požadavky na teplotu vnitřních povrchů...

Bezplatné poradenství v oblasti úspor energií

26.09.2011 21:55
S přicházející novou topnou sezónou, jsme od měsíce října, připravili konzultační hodiny pro všechny, kteří se zamýšlejí nad efektivními způsoby vytápění i možnými úsporami nákladů za energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Konzultační hodiny jsou pro Vás připraveny vždy ve středu od 14...

Webové stránky v novém kabátě

28.08.2011 09:32
V srpnu proběhla aktualizace našich webových stránek, vč. úpravy designové podoby. Webová prezentace nyní lépe vystihuje naše zaměření, možnosti a nabídku našich služeb. Webové stránky jsou vytvořeny v redakčním systému, proto zde najdete aktuality z dění v naší společnosti,...

Zelená úsporám – ohlédnutí za stávajícím průběhem

28.08.2011 09:27
V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech i bytových domech, jsme od roku jeho spuštění v roce 2009 do...
<< 1 | 2 | 3