Vznik projekční kanceláře je datován od r. 2004. Od počátku jsou za cíl kladeny požadavky na vzájemnou koordinaci jednotlivých profesí technického zařízení při výstavbě objektů pro bydlení, rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti i průmyslových objektů. Rozsah své působnosti nadále rozšiřujeme a snažíme se koncovým zákazníkům i architektonickým kancelářím při projektové přípravě svého záměru, nabídkou koordinovanou činnost napříč profesemi, které jsou neoddělitelnou součástí každé stavby a zajišťují její spolehlivý provoz a komfort při užívání. Samozřejmostí je využívání moderních trendů a technologií, které jsou pro snížení provozních nákladů nových i rekonstruovaných objektů vždy na prvním místě.

V současné době je pracuje tým v počtu 8-mi projektantů, specialistů TZB, doplněný o externí spolupracovníky a studenty VUT.  

Projekční práce jsou zastřešovány hlavním projektantem Ing. Jaroslavem Prokešem – autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT autorizace č. 1003988).

Novinky

Dotace vs. ekologie naruby

07.01.2012 14:27
Nejen odborná veřejnost je v posledních dnech rozladěna dotačním programem, který vypsalo MŽP pro výměnu kotlů pro spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Na první pohled trefně cílená pomoc nejvíce postiženému kraji z hlediska kvality ovzduší, které je vedle velkých znečišťovatelů i nemalou...

Aktualizace referencí

02.01.2012 07:32
Byl aktalizován přehled referencí za rok 2011. 

Zpřísnění požadavků na hodnocení budov dle nové ČSN 73 0540-2:2011

14.11.2011 09:51
    Od měsíce října 2011 platí nová norma „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ s ozn. ČSN 73 0540-2. Touto se nahrazuje norma se stejným označením z 04/2007. Nová norma upravuje požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla, požadavky na teplotu vnitřních povrchů...

Bezplatné poradenství v oblasti úspor energií

26.09.2011 21:55
S přicházející novou topnou sezónou, jsme od měsíce října, připravili konzultační hodiny pro všechny, kteří se zamýšlejí nad efektivními způsoby vytápění i možnými úsporami nákladů za energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Konzultační hodiny jsou pro Vás připraveny vždy ve středu od 14...

Webové stránky v novém kabátě

28.08.2011 09:32
V srpnu proběhla aktualizace našich webových stránek, vč. úpravy designové podoby. Webová prezentace nyní lépe vystihuje naše zaměření, možnosti a nabídku našich služeb. Webové stránky jsou vytvořeny v redakčním systému, proto zde najdete aktuality z dění v naší společnosti,...

Zelená úsporám – ohlédnutí za stávajícím průběhem

28.08.2011 09:27
V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech i bytových domech, jsme od roku jeho spuštění v roce 2009 do...
<< 1 | 2 | 3

Fotogalerie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>